Jak odbywa się proces?

W sposób usystematyzowany i przejrzysty. Proces podzielony został na 3 etapy:

  • Audyt stanu obecnego – podczas którego diagnozujemy stan i potrzeby organizacji. Efektem końcowym jest opracowany raport.
  • Propozycja i wdrożenie rozwiązań – bazując na przeprowadzonym audycie, wspólnie z kadrą menadżerską opracowujemy najbardziej efektywne rozwiązania.
  • Cykliczny nadzór nad procesem – bieżące raportowanie oraz nadzorowanie działania systemu.