Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wiele. W naszej codziennej pracy pomagamy menadżerom wytyczać cele, diagnozować problemy, korygować je oraz badać efekty wprowadzonych działań. Wskazujemy, jak obniżać koszty działalności oraz podwyższać zyski przedsiębiorstwa.

  • Wspólnie z kadrą menadżerską opracowujemy budżet dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa.
  • Badamy potrzeby informacyjne menadżerów a następnie opracowujemy i dostarczamy raporty zarządcze.
  • Pomagamy udoskonalić strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.
  • Doradzamy w jaki sposób usystematyzować zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach w przedsiębiorstwie.
  • Wspieramy menadżerów w tworzeniu procedur.
  • Wspieramy system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001.
  • Organizujemy cykliczne spotkania zarządcze w siedzibie klienta, podczas których prezentujemy poziom realizacji budżetu, omawiamy odchylenia od wyznaczonych celów oraz dyskutujemy nad działaniami korygującymi.
  • Doradzamy, w jaki sposób ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, by móc uzyskać informacje konieczne dla potrzeb zarządzania już w pierwszych dniach miesiąca.
  • Prezentujemy realne wyniki finansowe.